บริษัท เคดับบลิวอินเตอร์พลัส จำกัด 
ผู้นำสื่อการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา ในยุคโลกไร้พรมแดน มีสื่อการเรียน การสอนที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตร ภาษาไทย หลักสูตร ไทย-อังกฤษ และหลักสูตร ไทย-จีน พร้อมคู่มือครู และอุปกรณ์การสอนที่ทันสมัย ก้าวทันการศึกษาในศตวรรษที่ 21