หนังสือนิทานไทย - จีน

 

 

 辛加勃教育部曾出版过四个系列 的《小学华文教材补充读物》为小学生提供丰富的阅读材料

 

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ได้ตีพิมพ์ชุด"ข้อมูลเสริมการอ่านสำหรับหนังสือเรียนภาษาจีนระดับประถม" สี่ชุดเพื่อเป็นสื่อการอ่านที่หลากหลายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

 

 

故事围绕9大主题编写:我,水果,文化,职业,动物,食物,交通,大自然,道德。

นิทานครอบคลุม 9 เรื่องหลัก เช่น ตัวฉัน, ผลไม้, วัฒนธรรม, การงาน, สัตว์, อาหาร, การคมนาคม, ธรรมชาติ, คุณธรรม

 

 

 

本系列共六辑,各20本,适合小一到小六的学生阅读。

 

ชุดนี้มีหกชุดแต่ละชุดมีหนังสือ 20 เล่มเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาหนึ่งถึงประถมหก